Ädellövplantor

Rödek De ädla lövträdsplantorna liksom alla andra lövplantor är begärliga för viltet att beta eller feja på. Möjligen kan al-plantorna vara mindre begärliga för viltet. Lövplanteringar bör skyddas av ett ca två meter högt viltstängsel för att undvika skador från rådjur och älg.
Skogsstyrelsen (SKS) har ett bidrag för etablering av ädellövsskog. Du bör söka detta bidrag i god tid, gärna under sommaren-hösten före din tänkta plantering.

Följande lövträd räknas som ädla lövträd: alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind, lönn.

Boka dina lövplantor för våren 2021 så snart som möjligt, dock senast 9 mars. Vid senare beställning kan vi inte lova att hjälpa dig, utan du får kanske vänta ytterligare ett år.

Om du har beställt lövplantor eller andra sorters skogsplantor är det Du som som skall ringa oss, för att planera in hämtningen av plantorna. 


Du kan se olika lövträd i bildspel här!

Bild: Rödek, Quercus rubra.

 

Minsta volymen som går att beställa är 25 st per sort för egen upphämtning vid någon av våra plantdepåer.

Pris för ek och bok:

7,50 kr styck vid beställning av fler än 100 st. 

Vid färre än 100 st är priset 10,00 kr styck.

För de flesta övriga lövplantorna ligger priset på ca 10,0 kr per styck.

 

Lind är slutsålt för i år.