Gran

Gran och Tall är de viktigaste trädslagen i Sverige, avseende ekonomi och vad som är lämpligt att växa i vårt klimat. Granen är svår att självföryngra och passar bäst att plantera. Du kan välja mellan två olika planttyper. Det kan vara svårt att välja vilken, men det finns olika fördelar för barrot och för täckrot.

Du kan läsa mer om provenienser här!