Mekaniska skydd

Mekaniska skydd kan delas in i två kategorier: beläggningsskyddoch barriärskydd. Ett beläggningsskydd innebär en beläggning av till exempel vax eller lim med sand eller kiselmjöl som sitter direkt på plantan, utan någon luft emellan. Ett barriärskydd innebär att en separat barriär sätts rund plantan. Ofta är barriären styv och det finns luft emellan. Man skulle kunna likna beläggningsskydd vid skyddskläder eller brynja, och barriärskydd vi stängsel eller murar.

Du kan läsa mer om vilka beläggningsskydd vi erbjuder under fliken Vax och Woodcoat.

För 20-30 år sedan provades ett flertal olika mekaniska plantskydd. Olika plastkragar prövades men det var inget som överlevde någon längre tid. Nu har ett förnyat intresse uppkommit och det testas nu lite olika mekaniska skydd.

Ett av dem bygger på en papprör av hållbart papper heter MultiPro. Detta skydd används i relativt stor utstäckning hos vissa plantskolor.