Gran täckrot

täckrotsplanta Vi odlar i 4 olika plantsystem. Plantek, Blockplant, Starpot och V94 Air . Krukvolymen kan variera, men för Plantek 81 är den 85 cm3 och för Blockplant 81 är den 117 cm3. Plantorna blir olika stora beroende på vilken odlingskruka som använts eller hur lång tid de har odlats. Man kan också "stoppa" toppskottets längd genom långnattsbehandling.
Vårt fjärde system av täckrotsplantor är en utveckling av odlingskrukan, så att styrlisterna nu är mycket kraftigare och har 12 st luftspalter till varje rotklump. Vi kallar odlingssystemet för "V94 Air" just för att krukans volym är 94 cm3 och innehåller många luftspalter för bättre rotutveckling ( Air = Luft ). Plantorna sorteras i två storlekar, 22-30 och 30-40 cm. Kembehandlade plantor packas i plastpåsar för god och effektiv lagring och som vaxad täckrot packas den i kartong.

Så här kan du använda vår täckrotsplanta

Täckrotsplantor bör planteras på markberedda hyggen. Om du väljer att plantera på ej markberedda hyggen så bör du vara extra uppmärksam på eventuella skador från snytbaggen. Snytbaggen kan orsaka stora skador i dina planteringar. Ibland kan det även bli stora avgångar trots att du har markberett. Just av den anledningen att snytbaggetrycket kan vara oerhört stort. Det kan ibland vara lämpligt att efterbehandla plantorna i förebyggande syfte. Certifierade skogägare kan då använda tex miljöalternativet Woodcoat vid sin efterbehandling. De icke certifierade skogsägarna kan även välja ett kemiskt medel. Alternativt kan man avstå sin efterbehandling och istället utföra en hjälpplantering om det är nödvändigt.

Provenienser för täckrot

Plantagegran Gälltofta-2, Saleby och Vilnius Radviliskio samt härdigt beståndsfrö som Vilnius Nemencine som gränsar till Vitryssland

Läs mer om provenienser här.