Plantvård

plantvård

Att vårda sina plantor väl, är av största betydelse för ett lyckat planteringsresultat. Våra plantor är "invintrade", vilket betyder att plantorna har slutat växa under senhösten, vattenhalten har minskat och rotens aktivitet har avstannat. Efter sortering i olika storleksklasser fryses plantorna in i minus två till minus fyra grader. Plantorna förvaras sedan i vårt stora fryslager, i väntan på att leveransen sker under våren.
Du kan få plantorna som frysta eller upptinade, allt efter ditt eget önskemål. Förvara plantsäckarna i skugga, först vid ditt förråd och senare inne i skuggan bland träden. Undvik att exponera plantsäcken och plantans rötter för direkt solsken. Vid för hög temperatur i plantsäcken och vid mer än kanske en minuts exponering av solljus mot roten, kan plantans kondition bli så kraftigt nedsatt, att plantans etablering äventyras.

Barrot

I normalfallet bör barrotsplantor jordslås, dvs dra några dagar i ett vattenhål. Observera att inte jordslå kemiskt snytbaggebehandlade plantor i ett dike eller bäck som leder direkt vidare till en sjö. Bäst är att välja ett vattenhål eller annat fuktigt mark i närheten av ditt hygge, där plantorna kan förvaras i några dagar. Undvik alltför lång förvaring i vatten, då det blir syrefattigt för rötterna och plantorna kommer att få problem att etablera sig efter utplanteringen.

Om du väljer att plantera barrotsplantor tidigt på våren när det är fuktigt, kan man många gånger lyckas bra även utan jordslagning. Plantan börjar själv suga upp det vatten den behöver för att börja växa. Då det börjar att bli torrt ute kan man förenkla vattenuppsugningen genom att vika ned kanten på säcken och vattna i plantsäcken (se bild).

Täckrot

Täckrotsplantorna levereras till dig i säckar, som fryst eller upptinad. Om de är frysta så måste plantorna tinas fullständigt innan du planterar dem. Tina plantorna i skugga i sluten förpackning. Plantorna får inte tinas utanför plantsäcken om de är frysta! Plantera heller inte täckrotsplantor som har en fryst torvklump! Vid solsken kan då de utplanterade plantorna torka och dö.

Plantorna behöver normalt inte vattnas upp, men om du anser att de är lite torra så kan du spola ned lite vatten i säcken och plantera dem en kort tid senare.

Lövplantor

Hämta dina beställda lövplantor så tidigt som möjligt. Från omkring 20-25 april finns lövplantorna vid våra plantdepåer. Plantera snarast dina lövplantor efter leverans. De kan sättas i vatten någon dag före utplanteringen. Lövplantor bör helst planteras före lövsprickningen!

Ring oss och hör om dina beställda lövplantor har kommit!