Sitkagran

Sitkagran (Picea sitchensis) kommer ursprungligen från kustområdena i västra Nordamerika. Den har planterats i stor omfattning i Danmark, Norge, England och Skottland. I Sverige passar bäst i de fuktiga och nederbördsrika klimatlägena i västra och södra Sverige. Som plantor är de känsliga mot frostskador på både våren och hösten. Välj gärna näringsrika sluttningar med rörligt grundvatten för att få ut bästa möjliga tillväxt. I jämförelse med vanlig gran kan man räkna omkring 20-30% bättre tillväxt med Sitkagran.

Grenarna är stickiga och styva och när du går i en ungskog, kräver det heltäckande kläder. Virket är mycket lämpligt till både massaved och timmer. Böjhållfastheten är mycket god i det sågade virket.

För 2021 är Sitkagranen en välväxt omskolad 3 årig planta som är 25-50 cm. Ursprung från en Plantage som borgar för hög tillväxt.