Snytbagge

snytbagge En skadeinsekt som heter snytbagge, lockas till de nya hyggena av dofterna från det färska hyggesavfallet. Snytbaggen finns som regel de första tre åren men kan i vissa fall även stanna i fyra år. Insekten lever på att äta barken av bland annat de planterade tall- och granplantorna. När snytbaggen har ätit runt hela stammen på plantan kommer plantan att dö. Vid mindre skador minskar tillväxten på plantan.


Man kan behandla tall och granplantor med olika snytbaggemedel för att minska på risken för skador. Dock är det en begränsad hållbarhet på kemiska behandlingsmedel och du kan behöva att själv efterbehandla dina skogsplantor. Det är viktigt att du är aktiv och regelbundet tittar till dina nysatta plantor. Snytbaggarna gnager både på våren och hösten.

En snytbagge äter ca 20 kvadratmillimeter per dag, och små plantor är känsligare än större eftersom 20 kvadratmillimeter är mycket för en liten planta.

Snytbaggar äter tunn bark på rötter, kvistar och skott på både små och stora träd, men det är bara för plantor som det är ett problem: för ett stort träd blir skadorna obetydliga. Det går därför att begränsa skadorna om man lämnar en skärm av tall på minst 100 stammar per hektar, eller ca 10 kvadratmeter grundyta, bland annat eftersom många av snytbaggar helt eller delvis gnager på kvistar på skärmträden i stället. Skärmen lämnas tills plantorna nått en diameter vid roten på minst 10 mm. Denna metod skall dock ses som ett komplemet till ett snytbaggeskydd på plantorna och inte som en tillräcklig metod i sig självt. En skärm av gran kan tekniskt sett fungera, men kan ej rekommenderas på grund av risken för vindfällen.

Du kan läsa mer om snytbaggar på denna sida, som drivs av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer om: kemiska skydd, vaxbehandling och mekaniska skydd.