Viltbetning

Rådjur men även i viss mån älgar, kan skada nysatta skogsplantor. Främst är det lövplantor men även tall- och lärkplantor kan skadas. Däremot är det ovanligare att älgen skadar de små plantorna. Risken ökar för skador när plantorna blir högre och passar bättre till älgen.

Barrotsplantor av gran blir sällan betade av viltet, men tyvärr riskeras täckrotsplantor av gran att betas.

Om du inte har ett högt stängsel till skydd, så kan det vara behov av att skydda plantorna mot betning och fejning, genom att behandla plantorna med något avskräckande medel. Det finns ett flertal produkter på marknaden som kan bidra till att minska risken för viltskador.

Trico innehåller fårfett,
Gyllebo plantskydd innehåller blodmjöl,
dessutom finns några produkter som innehåller sand.