Klibbal - Alnus glutinosa

Plantera gärna Klibbal längs med vattendrag, om du inte räknar med att få en naturlig föryngring med lövplantor där. Klibbal och även Gråal trivs alldeles umärkt där det är blöta marker längs vattendrag och näringsrika kärr. Bladen fälls under hösten som gröna. De behöver inte spara på sitt kväve som finns i bladen, utan gödslar gärna marken med sina näringsrika blad. Alarna har kvävefixerande bakterier i rotknölar som sitter på rötterna. På våren och sommaren kan alen binda luftens kväve och bilda nya löv och producera nytt virke.