Gran barrot

Vi producerar stora barrotsplantor av gran, en beprövad planttyp som är använd i Sverige i 100 år. Plantorna blir både grova och välväxta med ett mycket bra och naturligt rotsystem. Färgen bör vara mörkgrön och har plantorna en fin grön färg, ja då har plantorna fått rätt sorts näring under odlingen. Därmed blir barren stora och yviga men även knopparna blir stora och kraftiga. Särskilt toppknoppen brukar vara stor och tillsammans med ett stort och naturligt rotsystem så har vi grunden till en mycket god tillväxt! Detta redan det första året efter utplantering.

Vi har ett flertal olika provenienser i vår odling. Det frö som vi sår har sorterats och analyserats vid Skogforsk i Sävar på vårt uppdrag. Fröimport från Vitryssland har pågått under många år, men vi sår även frö från småländska Emmaboda eller från någon svensk fröplantage. Men vi har många fler provenienser, som du kan läsa mer om på annat ställe. Vi sorterar vanligtvis plantorna som 20-40 cm och 25-50 cm eller som de specialsorterade plantorna 40-60 cm och 50-70 cm. Plantorna lagras in i november-februari vid vårt stora centrallager i Skåne, i väntan på våren. Läs mer under "Våra plantor"

Så här kan du använda vår barrotsplanta

Plantera gärna så fort som möjligt. Redan första våren efter avverkning är det bäst att plantera. Problem med ökad grästillväxt tilltar för varje år och medför sämre möjligheter för plantan att etablera sig. Det kan vara nödvändigt att utföra en skyddsdikning och ev bortkörning av ris, samt kanske markberedning före planteringen. Markberedning förekommer på de flesta skogsmarker runt om i Sverige , men av tradition och tekniska svårigheter som branta sluttningar och mycket spridda bergimpediment planteras det utan markberedning, i vissa regioner i Sverige.

     Plantor 20-40 cm: till de flesta nya hyggen, av normalgod bonitet.
     Plantor 40-60 cm: till hjälpplantering eller nyplantering på bördig skogsmark samt vid åkermarksplantering.

Se bildspelet Granen - från frö till två-åring

Se bildspelet Granen - två till tre år, 20-40cm

Se bildspelet Granen - två till tre år, 40-60cm

Se bildspelet Granen - vaxbehandlad barrot

Provenienser för barrot

*  Vitryska, som Minsk Borisov och Vitebsk Glubokoye.  Härdigt frö som passar på marker med risk för vårfrost.
*  Polska Bialystok från nordöstra delen av Polen. Genom nordförfyttning 3-5 breddgrader uppnås en mycket god tillväxt här.
*  Plantagefrö eller härdigt beståndsfrö från östra Litauen. Passar bra i på många marker i Götaland. 
*  Emmaboda från Småland och plantagefrö Gälltofta-2, Skogsgård, Torarp och Saleby.