Tjänster

Plantering av barrotsplanta Bohus-Dals Skogsplantor AB hjälper dig med att plantera skogsplantor på dina hyggen.
Utför dessa viktiga skogsvårdsåtgärder i rätt tid! Detta är det viktigaste du kan göra som skogsägare, för att öka värdet på din skog och fastighet.
Det är även till stor glädje för dig själv och din familj samt dina vänner när skogen är välskött.
Skogsekonomin blir mycket bättre på lång sikt, men i det korta perspektivet är det fantastiskt härligt att vandra i sin egen välskötta skog.

Bild: Plantering av barrotsplanta.