Plantskydd

De nyplanterade skogsplantorna är utsatta för skador främst från snytbaggen men senare även av betande rådjur och älgar.
Man kan stängsla in lövplanteringar eller lärkplanteringar för att skydda mot viltskador. Det finns också medel som skyddar mot viltbetning.