Provenienser

Granens provenienser härstammar från två olika metoder att samla in fröet.

Beståndsfrö

De bästa ursprungliga skogbestånden eller skogsdistrikten väljs ut. Här plockar man kottar och "klänger" sedan dem genom värme, så att de släpper sina frön. Fröna rengöres och vitaliseras så att de blir lämpliga att så under våren i barrot- eller täckrotsodlingar. Dessa granprovenienser får en ökad tillväxt på ca 2% för varje breddgrad man flyttar fröet norrut. Gran kan flyttas norrut ca 3-4 (5) breddgrader och uppnå en tillväxtökning på ca 6-10 %.

Svenska provenienser: Emmaboda, Älmeboda, Bollebygd, Laxarby mfl är godkända fröområden. De går att plantera upp till breddgrad 60. Laxarby går även bra att sätta upp till ca 62-63.

NordOsteuropeiska: Beteckning är NO-frö.  Exempelvis från Vitryssland, östra Litauen och östra Lettland samt nordöstra Polen. Dessa skogsområden har sitt ursprung från gamla naturliga skogar och är troligtvis ytterst lite påverkade av granar som har förflyttats från andra delar i Europa. Man tror att dessa granar är mer "rena och ursprungliga" än från andra granområden, som från exempelvis de i södra Sverige. Dessa har blivit mer påverkade av "inpolinering" som har skett vid förflyttningar av gran från södra Europa under 50- och 60-talet. Gran med ursprung från södra Tyskland och Rumänien är exempel på import som rekommenderades av den statliga skogsmyndigheten, under den tidsepoken, men som senare visade sig att de inte var anpassade till vårt klimat. De fick ytterst grova kvistar och sprack ibland i stammen, pga alltför lång nordförflyttning.

Gran från NordOsteuropa ( NO-frö ) har en mycket god kvalitet och växer mycket bra i södra Sverige upp till omkring 60:e breddgraden. De kan med fördel planteras på något frostlänt mark jämfört med plantageplantor och naturliga plantor från orten. NO-Plantorna startar sin tillväxt 2-3 veckor senare på våren jämfört med ortens egen gran och kan då oftast klara sig utan frostskador under våren. Plantorna växer längre under hösten och når då en ökad tillväxt. Normalt invintrar den självsådda granen lite för tidigt och kan därmed inte utnyttja den förhållandevis höga tillväxten, som sker under hösten.

Plantagefrö

För att uppnå en ännu högre tillväxt anläggs det fröplantager. De bästa träden väljs ut i skogen och kallas för "Plusträd". De har en ovanligt hög tillväxt och en fin stamform med ett visst utseende på kvistarna. Många goda plusträd från flera län blandas till en lämplig "Plantage". Kvistar från de fina "Plusträden" klipps och ympas på grundstammar och en "Plantage" anläggs. Plantagens namn kommer från den plats där plantagen ligger och den kan ligga relativt långt från den plats där plusträden kommer ifrån. För att få en extra hög tillväxt blandas det ibland in plusträd från från Tyskland och Polen. Förädling av plantager har skett och de benäms som generation 2 och 3 och de har en ännu högre tillväxt. Plantor från plantager kan ge ca 10% upp till ca 16% extra tillväxt jämför med ortens eget frö. Utvecklingen går vidare och det finns exempel på ännu högre tillväxt i generation 3. Sticklingar förekommer i mindre omfattning och uppskattningsvis kan de ge mer än 20% i ökad tillväxt. 

Läs vidare om vilka provenienser vi har under Barrot och Täckrot.