Tall täckrot

Tall planteras numera inte så ofta i västra Sverige, men på rätt sorts mark är det viktigt att öka andelen tall för den biologiska mångfalden. I de fall man inte kan föryngra tall på naturlig väg, kan det vara lämpligt att plantera tallplantor. För att öka tallens framtida kvalitet kan det vara lämpligt att släppa in självsådd löv mellan tallplantorna samt röja aktivt men försiktigt, så att toppskotten inte skadas av lövet eller av älgbetning. Man kan också stamkvista tallen i flera omgångar för att få fram kvistrent virke. Starta dock i god tid när tallarna bara är några meter höga och återkom ytterliggare några gånger.

I östra delen av södra Sverige och i mellersta Sverige är Tallen ett vanligt inslag och här planteras det också mycket Tall. Tallens andel ser ut att öka nu efter de stora skadorna som Barkborren förorsakar just nu.

För södra Sverige erbjuder vi Tall täckrot av proveniensen Gotthardsberg, vilken är en mycket god och välkänd tall från en plantage i Kålmården.
För norra delen av Götaland samt mellersta Sverige som Dalarna, Hälsingland och norrut erbjuder vi en fin och kraftig Tallplanta med Finsk proveniens. Den har en mycket god tillväxt på rätt sorts mark här i Sverige.  Vi har olika stora krukor mellan 50-85-117 cm3. Plantan är packad i kartong och är behandlad med Imprid Skog eller behandlad med Miljögodkända medlet Woodcoat som får användas på certifierade marker.

Tallen odlas som regel ett år och kallas för "enkelbarr" då ettåriga tallplantor endast har ett barr sittande emot stammen. När plantan blir två år eller äldre så sitter det alltid två barr i varje knippe mot stammen eller kvisten. Planttypen kallas då för "dubbelbarr". Detta avser vår vanliga tall "Pinus sylvestris". Tall av andra arter finns i andra delar av världen, med upp till fem barr per knippe.

Det råder allmänt stor brist i södra Sverige på Tall inför våren 2021.  Kontakta oss för höra om vi har något kvar.

Se vårt bildspel med vår storproduktion av ettårig Tall. Krukan här heter Plantek 81 och har rikligt med luftspalter. Krukvolymen är 85 cm3. Bilderna är tagna på sommaren och skall växa några månader ytterligare och bli ännu större och kraftigare.